Lĩnh vực
Danh sách cá nhân thuộc diện kê khai tài sản thu nhập của các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản Danh sách kèm KH 83/KH-UBND ngày 29/11/2018
Ngày ban hành 29/11/2018
Ngày hiệu lực 29/11/2018
Trích yếu nội dung Danh sách cá nhân thuộc diện kê khai tài sản thu nhập của các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt Phạm Văn Chiến
Tài liệu đính kèm ds-xa-tt.pdf