image banner
Lĩnh vực
Danh sách cán bộ, CC, VC thuộc diện kê khai tài sản thu nhập của HĐND và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
Số ký hiệu văn bản Danh sách kèm KH 83/KH-UBND ngày 29/11/2018
Ngày ban hành 29/11/2018
Ngày hiệu lực 29/11/2018
Trích yếu nội dung Danh sách cán bộ, CC, VC thuộc diện kê khai tài sản thu nhập của HĐND và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt Phạm Văn Chiến
Tài liệu đính kèm dsubnd.pdf