image banner
Lĩnh vực
Danh sách doanh nghiệp nợ Thuế kèm CV 1362/CCT-QLN ngày 22/11/2018
Số ký hiệu văn bản Danh sách kèm CV 1362/CCT-QLN
Ngày ban hành 22/11/2018
Ngày hiệu lực 22/11/2018
Trích yếu nội dung Danh sách doanh nghiệp nợ Thuế kèm CV 1362/CCT-QLN ngày 22/11/2018
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thuế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-dn-no-thue.pdf