Lĩnh vực
V/v Trả tiền lỡ vụ cho các hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp thuộc phạm vi GPMB do xd nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
Số ký hiệu văn bản số 03/TB-HĐ
Ngày ban hành 13/11/2018
Ngày hiệu lực 13/11/2018
Trích yếu nội dung V/v Trả tiền lỡ vụ cho các hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp thuộc phạm vi GPMB do xd nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giải Phòng Mặt Bằng huyện
Người ký duyệt Hoàng Đức Hiện
Tài liệu đính kèm 03_tb-hd.pdf