Lĩnh vực
V/v Sao lục số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Số ký hiệu văn bản Số 96-BS/HU
Ngày ban hành 02/11/2018
Ngày hiệu lực 02/11/2018
Trích yếu nội dung V/v Sao lục số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm 96-bs-hu.pdf