Lĩnh vực
V/v Danh sách doanh nghiệp nợ Thuế kèm Công văn 800/CCT-QLN&CCNT ngày 7/9/2018
Số ký hiệu văn bản Danh Sách
Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày hiệu lực 11/09/2018
Trích yếu nội dung V/v Danh sách doanh nghiệp nợ Thuế kèm Công văn 800/CCT-QLN&CCNT ngày 7/9/2018
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thuế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 800_cct-qlnccnt.pdf