Lĩnh vực
Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống, tham nhũng
Số ký hiệu văn bản Số 01-QĐi/TW
Ngày ban hành 12/07/2018
Ngày hiệu lực 12/07/2018
Trích yếu nội dung Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống, tham nhũng
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm qdi-01_tw-ubkt-phong-chong-tham-nhung-.pdf