Lĩnh vực
V/v Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020"
Số ký hiệu văn bản Số 84/KH-UBND
Ngày ban hành 16/12/2017
Ngày hiệu lực 16/12/2017
Trích yếu nội dung V/v Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Phạm Văn Chiến
Tài liệu đính kèm 84_kh-ubnd.pdf