Lĩnh vực
Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác phòng chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 01/QCPH-UBND-UBMT
Ngày ban hành 10/04/2017
Ngày hiệu lực 10/04/2017
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác phòng chống tham nhũng
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt Phạm Văn Chiến
Tài liệu đính kèm 01_quy-che.pdf