Lĩnh vực
Lịch thẩm định bổ sung và thẩm định lại các xóm, TDP đăng ký NTM bền vững và phát triển năm 2017
Số ký hiệu văn bản Số 03/TB-NTM
Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày hiệu lực 09/04/2018
Trích yếu nội dung Lịch thẩm định bổ sung và thẩm định lại các xóm, TDP đăng ký NTM bền vững và phát triển năm 2017
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng Điều Phối - NTM
Người ký duyệt Vũ Văn Triển
Tài liệu đính kèm vpdpntm.pdf