Lĩnh vực
Kế hoạch tuyên truyền, vận động, giải tỏa bán hàng và tháo dỡ lều bạt của các hộ bán hàng tại Cụm CN xã Hải Phương
Số ký hiệu văn bản Số 01/KH-CCN
Ngày ban hành 02/04/2018
Ngày hiệu lực 04/04/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, vận động, giải tỏa bán hàng và tháo dỡ lều bạt của các hộ bán hàng tại Cụm CN xã Hải Phương
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Đức Hiện
Tài liệu đính kèm 01_kh-ccn.pdf