Lĩnh vực
V/v Kế họach Diệt chuột và vệ sinh đồng ruộng bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2018
Số ký hiệu văn bản Số 02/KH-TT$BVTV
Ngày ban hành 01/02/2018
Ngày hiệu lực 01/02/2018
Trích yếu nội dung V/v Kế họach Diệt chuột và vệ sinh đồng ruộng bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Trạm trồng trọt $ BVTV Hải Hậu
Người ký duyệt Vũ Minh Ngọc
Tài liệu đính kèm 02_kh-tbvtv.pdf