Lĩnh vực
V/v Sơ kết Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020
Số ký hiệu văn bản Số 32/PNV-CCHC
Ngày ban hành 07/11/2017
Ngày hiệu lực 08/11/2017
Trích yếu nội dung V/v Sơ kết Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công nghệ TT
Người ký duyệt Phạm Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 32_pnv.pdf