image banner
Lĩnh vực
Nội dung cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Hải Hậu: Mảnh Đất- Con Người, Truyền Thống- Đổi Mới"
Số ký hiệu văn bản Gợi ý câu hỏi
Ngày ban hành 02/11/2017
Ngày hiệu lực 02/11/2017
Trích yếu nội dung Nội dung cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Hải Hậu: Mảnh Đất- Con Người, Truyền Thống- Đổi Mới"
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Cuộc Thi
Người ký duyệt Đinh Xuân Vương
Tài liệu đính kèm tuyen-giao.pdf