Lĩnh vực
Xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng trên đường trục, khu trung tâm và vùng chăn nuôi tập trung xã khu dân cư tại các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản Số 03/VPĐP NTM
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Trích yếu nội dung Xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng trên đường trục, khu trung tâm và vùng chăn nuôi tập trung xã khu dân cư tại các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng Điều Phối - NTM
Người ký duyệt Vũ Văn Triển
Tài liệu đính kèm 03_vpdp.pdf