Lĩnh vực
V/v Phát động xây dựng "Quỹ vì người nghèo" năm 2017
Số ký hiệu văn bản Số 63-CV/MT-BVĐ
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày hiệu lực 17/10/2017
Trích yếu nội dung V/v Phát động xây dựng "Quỹ vì người nghèo" năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quỹ Vì Người Nghèo
Người ký duyệt Lại Văn Hà
Tài liệu đính kèm 63_cv-mt.pdf