Lĩnh vực
V/v Cấm phương tiện xe cơ giới phục vụ thi công đổ bê tông mặt đê Cống số 4 thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp kè Kiên Chính và hệ thống mỏ kè giữ bãi đê biển huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản Số 151/TB-UBND
Ngày ban hành 26/09/2017
Ngày hiệu lực 26/09/2017
Trích yếu nội dung V/v Cấm phương tiện xe cơ giới phục vụ thi công đổ bê tông mặt đê Cống số 4 thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp kè Kiên Chính và hệ thống mỏ kè giữ bãi đê biển huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giao Thông
Người ký duyệt Mai Văn Quyết
Tài liệu đính kèm 151_tb-ubnd.pdf