Lĩnh vực
V/v Nhận sổ tay hướng dẫn Bộ tiêu chí Quốc gia về xã, xóm NTM giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản Số 02/CV-VPĐP
Ngày ban hành 21/08/2017
Ngày hiệu lực 21/08/2017
Trích yếu nội dung V/v Nhận sổ tay hướng dẫn Bộ tiêu chí Quốc gia về xã, xóm NTM giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng Điều Phối - NTM
Người ký duyệt Vũ Văn Triển
Tài liệu đính kèm 02_cv-vpdp.pdf