Lĩnh vực
KH kiểm đếm tài sản cây cối, hoa màu, vật nuôi (NTTS) trên đất nông nghiệp phục vụ dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
Số ký hiệu văn bản Số 09/KH-HĐ
Ngày ban hành 16/08/2017
Ngày hiệu lực 16/08/2017
Trích yếu nội dung KH kiểm đếm tài sản cây cối, hoa màu, vật nuôi (NTTS) trên đất nông nghiệp phục vụ dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giải Phòng Mặt Bằng huyện
Người ký duyệt Đỗ Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 09_kh-hd.pdf