Lĩnh vực
V/v Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch TT UBND huyện tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác tư pháp; công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai
Số ký hiệu văn bản Số 97a/TB-UBND
Ngày ban hành 22/06/2017
Ngày hiệu lực 22/06/2017
Trích yếu nội dung V/v Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch TT UBND huyện tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác tư pháp; công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tiếp Công Dân
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 97a_tb-ubnd.pdf