Lĩnh vực
Thông báo tình hình sản xuất vụ Mùa và một số biện pháp trong thời gian tới
Số ký hiệu văn bản Số 07/TB-TT $ BVTV
Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày hiệu lực 23/06/2017
Trích yếu nội dung Thông báo tình hình sản xuất vụ Mùa và một số biện pháp trong thời gian tới
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Trạm trồng trọt $ BVTV Hải Hậu
Người ký duyệt Vũ Minh Ngọc
Tài liệu đính kèm 07_tb-bvtv.pdf