Lĩnh vực
V/v Một số nội dung xây dựng nông thôn mới trong năm 2017
Số ký hiệu văn bản Số 01/CV-VPĐP NTM
Ngày ban hành 08/06/2017
Ngày hiệu lực 08/06/2017
Trích yếu nội dung V/v Một số nội dung xây dựng nông thôn mới trong năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng Điều Phối - NTM
Người ký duyệt Vũ Văn Triển
Tài liệu đính kèm 01_vpdp.pdf