Lĩnh vực
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh NĐ giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản Số 05-CT/TU
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày hiệu lực 14/03/2017
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh NĐ giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tỉnh Ủy
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm 05_CT-TU.PDF