Lĩnh vực
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Số ký hiệu văn bản Số 06-CT/TU
Ngày ban hành 16/03/2017
Ngày hiệu lực 16/03/2017
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tỉnh Ủy
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm 06_CT-TU.PDF