Lĩnh vực
V/v Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018
Số ký hiệu văn bản Số 02/HDKH-CT
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 28/02/2017
Trích yếu nội dung V/v Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ
Người ký duyệt Mai Văn Quyết
Tài liệu đính kèm 02_HDKH-CT.PDF