Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện NQ số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCHTW Đảng (Khóa XII) về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
Số ký hiệu văn bản 09-CTr/HU
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hiệu lực 30/12/2016
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện NQ số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCHTW Đảng (Khóa XII) về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 09_ctr_hu.pdf