Lĩnh vực
Tổng hợp số liệu và giao chỉ tiêu bao phủ BHYT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến 31/12/2016 (Số liệu tính đến 31/12/2016)
Số ký hiệu văn bản Bảng 1c
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày hiệu lực 31/12/2016
Trích yếu nội dung Tổng hợp số liệu và giao chỉ tiêu bao phủ BHYT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến 31/12/2016 (Số liệu tính đến 31/12/2016)
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt Lâm Hồng Kiên
Tài liệu đính kèm bang-1c.pdf