Lĩnh vực
Về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT đối tượng cán bộ hoạt đọng không chuyên trách xã, phường, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 1162/BHXH-QLT
Ngày ban hành 30/09/2016
Ngày hiệu lực 30/09/2016
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT đối tượng cán bộ hoạt đọng không chuyên trách xã, phường, thị trấn
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bảo hiểm
Người ký duyệt Nguyễn Lương Ba
Tài liệu đính kèm 1675_2016.pdf