Lĩnh vực
Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 01/QCPH-HĐND-UBMTTQ
Ngày ban hành 12/09/2016
Ngày hiệu lực 12/09/2016
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Quy chế phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Lại Văn Hà - Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 01_qcph-hdnd-ubmttq.pdf