Lĩnh vực
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu văn bản 80/2015/QH13
Ngày ban hành 22/06/2015
Ngày hiệu lực 22/06/2015
Trích yếu nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm 80_2015_qh13_282382.doc