Lĩnh vực
Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Thanh tra huyện Hải Hậu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Số ký hiệu văn bản 07_CTPH:TTr-HNDH
Ngày ban hành 09/06/2016
Ngày hiệu lực 09/06/2016
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Thanh tra huyện Hải Hậu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh - Lê Hồng Phong
Tài liệu đính kèm 07_ctph-ttr-hndh.pdf