Lĩnh vực
Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Tư pháp huyện Hải Hậu trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 06_CTrPH-PTP-HNDH
Ngày ban hành 09/06/2016
Ngày hiệu lực 09/06/2016
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Tư pháp huyện Hải Hậu trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Bùi Tiến Hùng - Đỗ Văn Mạnh
Tài liệu đính kèm 06_ctph-ptp-hndh.pdf