Lĩnh vực
Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 05_CTrPH-HNDH-PLĐTBXH
Ngày ban hành 09/06/2016
Ngày hiệu lực 09/06/2016
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lao động TB & XH
Người ký duyệt Trần Văn Duy - Đỗ Văn Mạnh
Tài liệu đính kèm 05_ctph-hndh-pldtbxh.pdf