Lĩnh vực
Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 03/CTrPH-PTNMT-HNDH
Ngày ban hành 09/06/2016
Ngày hiệu lực 09/06/2016
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Trần Văn Hoàng - Đỗ Văn Mạnh
Tài liệu đính kèm 03_ctph-ptnmt-hndh.pdf