image banner
Lĩnh vực
Quyết định về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua và chỉ định Trưởng Cụm, Trưởng Khối thi đua trên địa bàn huyện năm 2024
Số ký hiệu văn bản 826/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua và chỉ định Trưởng Cụm, Trưởng Khối thi đua trên địa bàn huyện năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Trần Thế Anh
Tài liệu đính kèm QD-chia-khoi-thi-dua-2024.pdf
DSCAC-CUM-KHOI..doc