Lĩnh vực
Công văn triển khai công tác thống kê đất đai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1179/UBND-TNMT
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung Công văn triển khai công tác thống kê đất đai năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 1179-UBND-TNMT.pdf