Lĩnh vực
Công văn thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ4
Số ký hiệu văn bản 1029/UBND-NN
Ngày ban hành 04/10/2023
Ngày hiệu lực 04/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ4
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 1029-UBND-NN.pdf