Lĩnh vực
Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký
Số ký hiệu văn bản 526/TB-UBND
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bùi Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 526-TB-UBND_0001.pdf