Lĩnh vực
Công văn xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp xã
Số ký hiệu văn bản 1025/UBND-TCKH
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp xã
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 1025-UBND-TCKH.pdf
9899-BTC-QLCS-15-9-2023.pdf