Lĩnh vực
Công văn riển khai công tác xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1024/UBND-KTHT
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn riển khai công tác xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 1024-UBND-KTHT.pdf