Lĩnh vực
Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai rà soát Hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác GPMB một số khu tái định cư, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 524/TB-UBND
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai rà soát Hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác GPMB một số khu tái định cư, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bùi Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 524_UBNDVP.pdf