image banner
Lĩnh vực
Công văn đăng ký các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh (kỳ họp để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất)
Số ký hiệu văn bản 1023/UBND-VP
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn đăng ký các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh (kỳ họp để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất)
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bùi Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 1023_UBND-VP_0001.pdf