Lĩnh vực
Công văn tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1018/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Lao động TB & XH
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 1018-UBND-LDTBXH.pdf