Lĩnh vực
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ việc làm bền vững năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Số ký hiệu văn bản 115/HD-UBND
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ việc làm bền vững năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Lao động TB & XH
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 115-HD-UBND.pdf