Lĩnh vực
Công văn khảo sát thực tế để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1019/UBND-TCKH
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn khảo sát thực tế để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 1019-UBND-TCKH.pdf
MAU-BIEU-KHAO-SAT-HE-SO-GIA-DAT-2024.docx