image banner
Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 114/KH-UBND
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 114-KH-UBND.pdf