Lĩnh vực
Báo cáo kết quả xây dựng NTM, đô thị văn minh trong 8 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
Số ký hiệu văn bản 351/BC-UBND
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả xây dựng NTM, đô thị văn minh trong 8 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 351-BC-UBND_0001.pdf