Lĩnh vực
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hải Hậu NTMNC, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 334-BC/HU
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hải Hậu NTMNC, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 334-BC-HU_0001.pdf