Lĩnh vực
Kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Hải Hậu đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 113/KH-UBND
Ngày ban hành 21/09/2023
Ngày hiệu lực 21/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Hải Hậu đến năm 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Lao động TB & XH
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 113-KH-UBND.pdf
Mau-03-kem-theo-Thong-tu-11-2022-TT-BLDTBXH.doc