Lĩnh vực
Công văn đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân
Số ký hiệu văn bản 974/UBND-KTHT
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 974-UBND-KTHT_0001.pdf